ازمون های آنلاین

تست آنلاین هوش های چندگانه گاردنر

تست آنلاین هوش های چندگانه گاردنر

با توجه به اینکه انسان موجودی چند بعدی میباشد و از اسعداد ها و توانایی های مختلفی برخوردار است . لذا هرکسی در یک توانایی ممکن است بسیار برتر از سایر توانایی های خود باشد . بنابراین در آن حیطه اگر تمرکز کند نتیجه فوق العاده بهتری خواهد گرفت . یا ممکن است در بیش از یک حیطه توانایی داشته باشد که با شناسایی آنها و سرمایه گذاری روی آنها میتواند نتیجه خوبی دریافت کند . 

اما این پایان ماجرا نیست !! چرا که انسان فقط با دانستن نقاط قوت خود پیشرفت نمیکند بلکه نیاز است تا نقاط ضعف خود را نیز بداند . چرا که بسیاری از آسیب پذیری ها ما ناشی از این است که بدون آگاهی از ضعف هایمان به سراغ کار هایی میرویم که شاید کمتر توانایی آنرا داریم . بنابراین هرچه تلاش میکنیم و زحمت میکشیم در آن کار نتیجه نمیگیریم . و با شکست مواجه میشویم و در نهایت سرخورده و افسرده میشویم و افکار بدی به سراغ ما میآید که مثلا من  ناتوان هستم یا به درد هیچ کاری نمیخورم. این درحالیست که انسان ها حداقل در 3 حیطه نابغه هستند .اما هنوز خود را کشف نکرده اند . و خود را نمیشناسند و نقاط ضعف و قوت خود را نم یشناسند . زمانی که ما درک درستی از نقاط ضعف و قوت خود داشته باشیم با سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت و تلاش برای بهبود نقاط ضعف  به رشد و پیشرفت بهتری برسند . 

طبق نظریه هاوارد گاردنر ما 8 هوش متفاوت داریم که البته بعدا یک هوش دیگر به آن افزود .ولی در اصل منظور از هوش اینجا همان توانایی است . و بر اساس همین تئوری خود یک ابزار سنجشی ساخت به صورت خود گزارشی که توانایی افراد را در این 8 بعد نشان میدهد . و هر کدام از مقیاس ها که نمره بالاتری گرفت ، در آن هوش فرد بالاتر است .

این 8 توانایی عبارتند از : 

هوش منطقی ریاضی

هوش فضایی تجسمی

هوش درون فردی 

هوش برون فردی

هوش زبانی کلامی

هوش بدنی جنبشی

هوش موسیقیایی

هوش طبیعت گرا

+ هوش معنوی : که در اواخر این مورد را افزود . 

با شرکت در تست زیر هوش غالب شما مشخص خواهد شد . برای شرکت در آزمون بر روی دکمه شرکت در آزمون  زیر کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.